November 2023

Hallo en welkom bij de negende aflevering van dit blog over gezondheid, natuur, cultuur en meer.
Mijn naam is Niek van Schie en in deze aflevering schrijf ik over leefregels als basis van een gezond leven protocol, regie als medicijn tegen stress en de natuur als medicijn gevat in de 3 - 30 - 300 regel.

Leefregels

Nadenkend over de verschillende protocollen, diëten, beweeg- en gezondheidsadviezen zie ik dit steeds meer als een set van leefregels. Regels die je zelf kiest en die duidelijk afbakenen wat je wel eet en wel doet. Regels waar je in vrijheid voor kiest. En vrijheid komt altijd in twee gedaantes. De eerste is voor de hand liggend en is de vrijheid om te doen wat je zelf wilt. Maar die tweede is mogelijk nog fundamenteler. Het is de vrijheid om geen last te hebben van andermans vrijheden.

In de winkel ben je vrij om te kiezen wat je wilt kopen. Maar je bent nooit vrij van reclames, slimme verkooptactieken, acties en andere beïnvloedingen. Bedrijven zijn vrij om te produceren en binnen vergunningen allerlei stoffen uit te stoten. Maar de buren van Chemours of Tata zijn niet zo vrij om daarvan geen last te hoeven hebben.

Je bent dus vrij om te kiezen voor biologisch geproduceerd eten. Maar je bent in dit land niet vrij om geen last te hebben van pesticiden, hormonen, antibiotica of zwaar bewerkt eten. Want kom niet aan de vrijheid van de agro- en voedingsindustrie. Je zou er stress van krijgen. Daarom een kleine verandering in het protocol. In plaats van stress reductie spreek ik voortaan over regie.


Stress? Nee, regie!

Onderdeel van de protocollen die ons van dementie of andere niet overdraagbare aandoeningen (zoals diabetes of hart- en vaatziekten) moeten verlossen is altijd stress management. Stress is een belangrijke factor die samenhangt met de prevalentie van dementie. Ik spreek hier over prevalentie, omdat voorkomen twee betekenissen heeft. Prevalentie gaat over het gelijktijdig bestaan ofwel de correlatie. Over causaliteit weten we nog steeds te weinig. Je kunt nooit alle stress wegnemen zonder ook andere factoren te beïnvloeden die een mogelijke invloed hebben op de ziekte die je wilt onderzoeken. Dat maakt alle onderzoek naar de factoren vanuit leefstijl zo ingewikkeld.

Maar hier wil ik het hebben over stress. Stress is iets negatiefs. En alle protocollen of andere wijze adviezen over gezond leven zeggen ons dat we geen stress moeten hebben. Dat is een uitdaging. Ook in de communicatie, want het niet hebben van iets negatiefs is erg lastig uit te leggen. We moeten het dus positief brengen. En dan zeg ik: neem regie over je leven. Regie is positief. Het stelt je in staat om je eigen keuzes tot werkelijkheid te maken. En dat geldt niet alleen voor het individu, maar ook voor je gezin, familie, buren etc. want niemand leeft alleen.

Een volgende keer meer over het uitwerken van die regie in een persoonlijk manifesto.


De 3 – 30 – 300 regel

Dat groen gezond is, weten we eigenlijk al heel lang. En wetenschappers zouden geen wetenschappers zijn als ze dit niet in getallen konden uitdrukken. Zo kwamen onderzoekers van de Vancouver University tot een mooie regel: de 3 – 30 – 300 regel. De regel stelt dat elke bewoner ten minste drie fatsoenlijke bomen uit zijn huis kan zien, in een buurt kan wonen met ten minste 30 procent bladerdak en met de dichtstbijzijnde openbare groene ruimte niet verder dan 300 meter van hun deur.

Dit artikel geeft je de details van het onderzoek. Daarnaast is er veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit (naast de kwantiteit) van dit groen. En dan blijkt: ook een grotere biodiversiteit draagt weer positief bij. Over het werkingsmechanisme moeten we nog veel onderzoeken. Zijn het microben, fagen, vluchtige moleculen of zit het tussen de orgen. Wellicht allemaal. En dan bedoel ik dat alles letterlijk tussen onze oren zit. Ook microben, fagen en moleculen van planten en schimmels. Het zou zomaar kunnen blijken dat onze hersenen een ecosysteem op zichzelf vormen.

Maar wat toch al duidelijk moet zijn: we hebben onszelf teveel buiten en boven de natuur gesteld. En dat kan niet. We zijn onlosmakelijk onderdeel van het hele biosysteem. We zijn natuur.


Terug naar het blog.