Juli 2023

Hallo en welkom bij de zevende aflevering van dit blog over gezondheid, natuur, cultuur en meer.
Mijn naam is Niek van Schie en in deze aflevering schrijf ik over een nieuw onderzoek naar het Bredesen Protocol en dat we niet over natuurrechten maar over mensenplichten zouden moeten spreken.

Nieuwe studie Bredesen Protocol

En weer is er een studie gedaan die aantoont dat een geïntegreerd protocol werkzaam is in het tegengaan van Alzheimer. Een interessant onderzoek dat uitgebreid wordt beschreven in een artikel dat in het Journal of Alzheimer’s Disease is gepubliceerd. Vooral de bijlagen zijn interessant. Hierin staan namelijk overzichten van alle uitgevoerde onderzoeken van bloed, urine en ontlasting en een specificatie van de supplementen. Deze overzichten zijn nog duidelijker dan Bredesen in zijn boeken geeft.

Wat ik verder uit deze studie haal is: Doe zo uitgebreid mogelijk onderzoek naar factoren die een aangetoonde relatie hebben met het ontstaan van dementie. Elimineer alle mogelijk direct te behandelen factoren die dementie als gevolg kunnen hebben. Ga zo gezond mogelijk leven. Beweeg tien keer zo veel als die luie dertig minuten per dag.

Nadelen van deze studie zijn vergelijkbaar met eerdere studies naar het Bredesen protocol. Kleine groep en korte looptijd. Ik ben zo benieuwd naar een langlopend onderzoek met een grotere populatie. In Nederland loopt het FingerNL onderzoek, maar dat neemt maar een paar facetten van het protocol onder de loep.


Natuurrechten zijn eigenlijk mensenplichten

De laatste tijd lees ik artikelen in de kranten over het geven van rechten aan de natuur. Leuk idee, voer voor juristen en beleidsmakers. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Dieren, rivieren, bergen of landschappen hebben geen enkel belang bij een menselijke rechtbank. Dus we moeten het niet over rechten hebben, het gaat eigenlijk over mensenplichten. De plicht om deze wereld leefbaar te houden en door te geven aan volgende generaties, de plicht om de bodem vruchtbaar te houden, de plicht om de biosfeer met al haar diversiteit in stand te houden inclusief leefomstandigheden (klimaat) en diversiteit. Het is eerder de juridische uitdaging om deze plichten onderdeel te laten zijn van ons menselijke rechtssysteem. Plichten als onderdeel van eigendomsrechten of gebruiksrechten. Anders dan worden het hooguit een paar bergen, rivieren of diersoorten met specifieke rechten die ze zelf nooit kunnen doen gelden. Beter is dus alle mensen plichten te geven als onderdeel van hun rechten. Dat mag een beperking van het eigendomsrecht zijn, maar waarom zou je als juridisch eigenaar überhaupt het recht hebben om iets kapot te maken?


Ten slotte

Dieren schijnen in gevangenschap langer te leven dan in hun natuurlijke leefomgeving. Mensen daarentegen leven korter in gevangenschap. Het leven in dierentuinen zal gezonder en beter zijn dan in mensengevangenissen. Misschien moeten we mensen dan maar opsluiten in mensentuinen. Ieder een eigen cel en een grote gezamenlijke tuin om elke dag in te scharrelen. Soort van klooster, hoge ouderdom gegarandeerd.


Terug naar het blog.